☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku

Czwartek 30.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kontrole zewnętrzene przeprowadzone w PUP w Prudniku

 

 • Opolski Urząd Wojewódzki, kontrola przeprowadzona w dniach 26.11.2021 r., 01.12.2021 r., 03.12.2021 r. Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 1.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, kontrola przeprowadzona przeprowadzona w dniach : 16.11.2021 r. - 18.11.2021 r. Protokół dostępny w pok. nr 1,
 • Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, kontrola przeprowadzona przeprowadzona w dniu: 15.04.2021 r. Protokół dostępny w pok. nr 1,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, kontrola przeprowadzona przeprowadzona w dniach : 10.08.2020 r. - 14.09.2020 r. Protokół dostępny w pok. nr 1,
 • Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu, kontrola przeprowadzona przeprowadzona w dniach 25.08.2020 r. i 08.09.2020 r. Protokół dostępny w pok. nr 1,
 • Starostwo Powiatowe w Prudniku, audyt przeprowadzony w okresie 17.01.2020 r. - 19.03.2020 r. Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 1,
 • Izba Administracji Skarbowej w Opolu, Działa Audytu Środków z Budżetu Unii Europejskiej oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA, kontrola przeprowadzona w dniach 03.02.2020  r.- 27.02.2020 r. Protokół z kontroli dostępny pok. nr 1,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek, kontrola przeprowadzona w dniach 07-16.01.2019 r. Protokół z kontroli dostępny do wglądu  pok. nr 5,
 • Wojewoda Opolski, kontrola przeprowadzona w dniach 28.09.2018 r., 19.10.2018 r., 31.10.2018 r. Protokół dostępny do wglądu w pok. nr 5
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, kontrola przeprowadzona w dniach 11 - 12 czerwca 2018 r. Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 5.
 • Krajowa Administracja Skarbowa, Departament Audytu Środków Publicznych, Wydział Terenowy Audytu w Opolu. kontrola przeprowadzona w dniach od 16.02.2018 r. do 16.03.2018 r. Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 5.
 • Opolski Urząd Wojewódzki, kontrola przeprowadzona w dniach 7,12,15 września 2017 r. Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 5.
 • Starostwo Powiatowe w Prudniku, kontrola przeprowadzona w dniach 08 maja 2017 r. do 29 maja 2017 r. Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 5.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, kontrola przeprowadzona w dniu 30 czerwca 2017 r. Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 5.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, kontrola przeprowadzona w dniach 05 czerwca - 06 czerwca 2017 r. Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 5.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, kontrola przeprowadzona w dniach 11 maja - 12 maja 2017 r. Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 5.
 • Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu, kontrola przeprowadzona w dniach 28 września - 06 października 2016 r. Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 5.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, kontrola przeprowadzona w dniach 30 czerwca - 01 lipca 2016 r. Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 5.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, kontrola przeprowadzona w dniach 21 - 22 kwietnia 2016 r. Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 5.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, kontrola przeprowadzona w dniach 13 - 15 kwietnia 2016 r. Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 5.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, kontrola przeprowadzona w dniach 18 - 19 stycznia 2016 r. Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 5.
 • Starostwo Powiatowe w Prudniku, kontrola przeprowadzona w dniach 02 - 11 grudnia 2015 r. Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 5.
 • Opolski Urząd Wojewódzki, kontrola przeprowadzona w dniu 05 maja 2015 r. Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 5.
 • Starostwo Powiatowe w Prudniku, kontrola przeprowadzona w dniu 03 marca 2014 r. Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 5.
 • Opolski Urząd Wojewódzki, kontrola przeprowadzona w dniach 13 - 14 października 2013 r. Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 5.
 • Wojewódzki Urząd Pracy, kontrola przeprowadzona w dniu 04 sierpnia 2013 r. Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 5.
 • Starostwo Powiatowe w Prudniku, kontrola przeprowadzona w dniach 25.06 - 12.07 2013 r. Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 5.
 • Starostwo Powiatowe w Prudniku, audyt przeprowadzony w dniu 11 października 2012 r. Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 5.
 • Opolski Urząd Wojewódzki, kontrola przeprowadzona w dniach 21 - 24 września 2012 r. Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 5.
 • Opolski Urząd Wojewódzki, kontrola przeprowadzona w dniach 05 - 07 października 2011 r. Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 5.
 • Starostwo Powiatowe w Prudniku, kontrola przeprowadzona w dniach 04 - 20 lipca 2011 r. Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 5.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, kontrola przeprowadzona w dniach 08 - 09 lutego 2011 r. Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 5.
 • Wojewoda Opolski, kontrola przeprowadzona w dniu 20.09.2010 r. Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 5.
 • Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, kontrola przeprowadzona w dniu 23.08.2010 r. Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3.
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Opolu Kontrola przeprowadzona dnia 25 maja 2010 r. Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3,
 • ­CompNet Konin (realizacja zaleceń audytu przeprowadzona w dniach 14 -15 kwietnia.2010 ) Protokół  dostępny do wglądu w pok. nr 3.
 • ­Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (kontrola przeprowadzona w dniach 19 – 20 stycznia.2010 r.) Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3,
 • CompNet Konin (audyt  przeprowadzony w dniach 14 grudnia do 15 grudnia 2009 r.) Protokół z audytu dostępny do wglądu w  pok. nr 3,
 • Starostwo Powiatowe, (kontrola przeprowadzona w okresie od 17 listopada do 27 listopada 2009 r., Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3,
 • Opolski Urząd Wojewódzki, (kontrola przeprowadzona 23 i 27 października 2009 r., Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu, (kontrola przeprowadzona w okresie od 01 września do 14 września 2009 r., Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3,
 • Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu, (kontrola przeprowadzona w okresie od 16 marca do 14 lipca 2009 r., Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3,
 • Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Opolu, (kontrola przeprowadzona w okresie od 25 czerwca do 10 lipca 2009 r. z przerwą w dniach  od 26 do 30 czerwca 2009 r.,  i od 1 do 3 lipca 2009 r.), Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (kontrola przeprowadzona w dniach 25 -26. 06.2009 r.), Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3,
 • ­Starostwo Powiatowe w Prudniku (audyt wewnętrzny w  dniach 11.02.2009 r. – 26.02.2009 r.) Protokół z przeprowadzonego zadania audytowego do wglądu w pok. nr 3,
 • ­Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (kontrola przeprowadzona w dniach 23-24.10.2008 r. Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3,
 • ­Opolski Urząd Wojewódzki (kontrola przeprowadzona w dniu 11 czerwca 2008 r.) Protokół z kontroli dostępny do wglądu  pok. nr 3,
 • ­Starostwo Powiatowe w Prudniku (kontrola przeprowadzona w dniach 31.03.2008 r.- 11.04.2008 r.) Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3,
 • Starostwo Powiatowe w Prudniku (audyt wewnętrzny w dniach 14.02.2008 r.- 15.02.2008 r.) Protokół z przeprowadzonego zadania audytowego do wglądu w pok. nr 3,
 • ­Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (kontrola przeprowadzona w dniach 07-08 lutego 2008 r.) Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3
 • ­Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Opolu, (kontrola przeprowadzona w okresie od 27 września do 8 listopada 2007 r. z przerwą w dniach 18-19 i 24-26 października 2007 r.) Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3,
 • ­Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu (kontrola przeprowadzona w dniach 24,27 sierpnia, 04,05 września 2007 r.) Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (kontrola przeprowadzona w terminie od 12.07.2007 r. do 13.07.2007 r.) Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3,
 • Opolski Urząd Wojewódzki (kontrola przeprowadzona w dniach 13,16 kwietnia 2007 r.) Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3,
 • ­Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (kontrola przeprowadzona w dniach od 12.02.2007 r. do 13.02.2007 r.) Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3,
 • Opolski Urząd Wojewódzki (kontrola przeprowadzona w dniach 6,11,,20 października 2006 r.) Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (kontrola przeprowadzona w dniach od 16.10.2006 r. do 17.10.2006 r.) Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3,
 • Starostwo Powiatowe w Prudniku (kontrola przeprowadzona w dniach 11.09.2006 r.- 15.09.2006 r.) Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (kontrola przeprowadzona w dniach od 21.08.2006 r. do 22.08.2006 r.) Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (kontrola przeprowadzona w dniach od 06.07.2006 r. do 07.07.2006 r.) Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3,
 • Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu (kontrola przeprowadzona w dniach 22,23,26,27 czerwiec, 5,6,7,10,11,31 lipiec, 1,2,3,7,8 sierpień 2006 r. Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3,
 • Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu (kontrola przeprowadzona w dniu 12.04.2006 r.) Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3,
 • ­Agencja Biegłych Rewidentów „BADEX” w Opolu- audyt zewnętrzny (przeprowadzony w dniach 13.03.2006 r. – 20.03.2006 r.) Protokół z audytu zewnętrznego dostępny do wglądu w pok. nr 3.
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (kontrola przeprowadzona w dniach 15-16.12. 2005 r.) Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3
 • ­Agencja Biegłych Rewidentów „BADEX” w Opolu dnia 05.08.2005 r. – audyt zewnętrzny. Protokół z audytu dostępny do wglądu  pok. nr 3
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu  (kontrola przeprowadzona w dniach 09-10.06.2005 r.) Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3,
 • ­Opolski Urząd Wojewódzki  (kontrola przeprowadzona w dniu 27.05.2005 r.) Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (kontrola przeprowadzona w dniach 24-25.02.2005 r.) Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3,
 • ­Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (kontrola przeprowadzona w dniach 22-23.02.2005 r.) Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3,
 • ­Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (kontrola przeprowadzona w dniach 15-18.10.2004 r.) Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3,
 • ­Opolski Urząd Wojewódzki (kontrola przeprowadzona w dniu 26.08.2004 r. i od 01.09.2004 r. - 02.09.2004 r.) Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3,
 • Starostwo Powiatowe w Prudniku (kontrola  wewnętrzna w  dniach 29.03.2004 r. - 07.04.2004 r. i od 13.04.2004 r.- 16.04.2004 r.) Protokół z przeprowadzonego zadania audytowego do wglądu w pok. nr 3,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (kontrola przeprowadzona w dniach 15.10.2004 r. i 18.10.2004 r.), Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3,
 • Opolski Urząd Wojewódzki (kontrola przeprowadzona w dniach 26 08. 2004 r. i 01 i 02 września 2004 r.) Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3,
 • Opolski Urząd Wojewódzki (kontrola przeprowadzona w okresie od  17.06.2003 r. do 27.06.2003 r.) Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu Inspektorat w Prudniku (kontrola przeprowadzona w dniu 03.03.2003 r.), Protokół z kontroli dostępny do wglądu  pok. nr 3,
 • Opolski Urząd Wojewódzki (kontrola przeprowadzona w dniu 19 marca 2001 r.), Protokół z kontroli dostępny do wglądu  pok. nr 3,
 • Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Opolu, (kontrola przeprowadzona w okresie od 05 grudnia do 12 grudnia 2000 r.), Protokół z kontroli dostępny do wglądu w pok. nr 3,
Wytworzył:
Agnieszka Synowczyńska
Udostępnił:
Nosidlak Radosław
(2009-06-25 08:27:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Nosidlak Radosław
(2022-01-14 11:07:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 412156